OSPR

OSPR (3)

Ośrodki Szkolenia Piłki Ręcznej - INFORMACJE!

 W twojej szkole są uczniowie utalentowani sportowo? Chcesz zwiększyć szansę dzieci ze szkoły podstawowej na naukę gry z profesjonalistami? Zgłoś szkołę do grupy „Aplikacja OSPR”. ZPRP realizuje ogólnopolski program rozwoju piłki ręcznej, który w perspektywie 6-8 lat ma zwiększyć szansę reprezentacji Polski w rywalizacji międzynarodowej:

Co to jest OSPR?
Program rozwoju piłki ręcznej; ośrodki szkolenia sportowego młodzieży jest systemem szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej od 6 klasy szkoły podstawowej do 3 klasy ponadgimnazjalnej. Zostanie uruchomiony od września 2015 r. dzięki wsparciu środków Ministerstwa Sportu i Turystki, środków pochodzących z samorządów i od sponsorów.

Zadania

Szkoła podstawowa
Zwiększenie zasięgu; odbudowanie szkolenia w tych regionach, w których piłka ręczna została zapomniana i zaniedbana; Powiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających piłkę ręczną, szerokie jej propagowanie szczególnie w szkołach podstawowych; Przeprowadzanie szkoleń, pokazów i kursów dla nauczycieli; Doposażenie w materiały edukacyjne i sprzęt sportowy

Gimnazjum

Przeprowadzenie właściwego naboru i selekcji z wykorzystaniem ustalonych przez ZPRP parametrów i wskaźników; Unifikacja szkolenia na poziomie młodzieżowym - wprowadzanie zatwierdzonych lub przygotowanych przez ZPRP programów nauczania piłki ręcznej w szkołach. Doposażenie w materiały edukacyjne i sprzęt sportowy
 

Szkoła ponadgimnazjalna

Doskonalenie umiejętności gry zawodników zaplecza kadr narodowych; Budowanie kariery dwutorowej; Włączenie się do rywalizacji o czołowe miejsca w młodzieżowych ME i MŚ; Rozbudowa grupy interesariuszy (osoby lub instytucje, których aktywność może mieć wpływ na powodzenie organizacji przedsięwzięć)

Jakimi obiektami dysponuje OSPR ?
Hala z pełnowymiarowym boiskiem lub sala gimnastyczna z pełnowymiarowym boiskiem, boiska zewnętrzne, siłownia, pływalnia, internat, inne; GIM - hala z pełnowymiarowym boiskiem lub sala gimnastyczna z pełnowymiarowym boiskiem, boiska zewnętrzne, siłownia i inne,sala gimnastyczna z pełnowymiarowym boiskiem i inne.

Dariusz Kudła 
koordynator wojewódzki OSPR

Subskrybuj to źródło RSS