Kurs dla trenerów piłki ręcznej.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Związek Piłki Ręcznej w Polsce

ogłasza nabór na kurs trenerów piłki ręcznej – poziom 3 RINCK Convention

(odpowiednik tytułu trenera I klasy w świetle przepisów obowiązujących do 2013 r.)

Kurs prowadzony jest zgodnie z oficjalnym programem Związku Piłki Ręcznej w Polsce!*

 

Absolwenci kursu otrzymują:

  • po zakończeniu zajęć - zaświadczenie ukończenia kursu trenerskiego w piłce ręcznej umożliwiające wydanie licencji trenerskiej A na sezon 2017/2018Zaświadczenie jest ważne przez 24 miesiące.
  • po obronie pracy dyplomowej - certyfikat (w języku polskim i angielskim) ukończenia kursu na najwyższym poziomie krajowym (3), umożliwiający wydanie licencji trenera kategorii A oraz licencji EHF;

 

Czas trwania: 09.04.2017 r.- 30.06.2017 r.

Termin zgłoszeń do 10.03.2017 r. – liczba miejsc ograniczona

Informację o przyjęciu na kurs potwierdza ZPRP

 

Terminy zajęć:

Część ogólna: I zjazd:                 09-11.04.2017 r.               Warszawa

                     II zjazd:                23.04-25.04.2017 r.         Warszawa

                    III zjazd:              14.05-16.05.2017 r.         Warszawa

Część specjalistyczna:   IV zjazd:              04.06-11.06.2017 r.         Spała (do potwierdzenia)

              V zjazd:               24.06-30.06.2017 r.         do ustalenia

 

luty 2018 r.                       - egzamin dyplomowy - I termin

czerwiec 2018 r.               - egzamin dyplomowy - II termin

 

Warunkiem dopuszczenia do końcowego egzaminu  jest:

- minimum 80% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych;

- pozytywna ocena z zaliczenia części ogólnej;

- pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych;

- pozytywna ocena pracy dyplomowej;

 

Program - 250 godzin

Część ogólna – 60 godzin (teoria szkolenia sportowego, anatomia funkcjonalna, podstawy zarządzania i prawa
w sporcie, fizjologia sportu, biomechanika sportu, psychologia sportu)

Część specjalistyczna – 40 godzin – wykłady, 120 godzin - zajęcia praktyczne/warsztaty

Metodyka nauczania techniki i taktyki gry; kontrola pracy treningowej; warsztat nowoczesnego trenera
– planowanie treningu, przygotowanie do treningu i zawodów sportowych; zadania trenera w czasie meczu oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji międzynarodowej; zadania trenera klubowego, kadry, selekcjonera oraz asystenta; piłka ręczna – odmiany gry; sędziowanie; odnowa biologiczna;

Część seminaryjna -30 godzin

Ostatnim etapem kursu jest seminarium prowadzone przez promotora. Zajęcia obejmują ustalenie tematu pracy pisemnej oraz pomoc metodyczną. Certyfikaty ukończenia kursu będą wydane po obronie pracy pisemnej.

 

Miejsce zajęć:

I, II, III – Warszawa ul. Marymoncka 34 (Meksyk);

IV zjazd – COS Spała (do potwierdzenia)

V zjazd - do ustalenia

 

*System licencyjny ZPRP oraz program kursu jest zgodny z wytycznymi porozumienia narodowych federacji
z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF) p.n. RINCK Convention, którego jednym z sygnatariuszy jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

 

Wymagania dla kandydatów:

1. Dyplom trenera II klasy w piłce ręcznej lub aktualna licencja B (ZPRP);

2. Wykształcenie co najmniej średnie.

Wymagana dokumentacja:

1. Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs trenerów piłki ręcznej (w załączniku);

2. Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie;

3. Kopia dyplomu trenera piłki ręcznej II klasy lub licencji trenerskiej kategorii B (ZPRP);

4. Kopia dowodu osobistego;

5. Podpisane imieniem i nazwiskiem 2 fotografie o wymiarach: 3,5cm x 4,5cm; (najlepiej w wersji cyfrowej)

6. Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie trenerów piłki ręcznej;

7. Zaświadczenie o 2 letnim stażu pracy w charakterze szkoleniowca, od czasu uzyskania tytułu trenera II klasy;

8. Dowód wpłaty.

 

Dokumenty należy złożyć osobiście lub wysłać na adres:

Związek Piłki Ręcznej w Polsce

ul. Puławska 300

02-819 Warszawa

 

Opłaty za kurs: 4 000 zł - istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty:

I rata -                     500 zł - płatna w momencie zapisu na kurs,

II rata -                 1 500 zł - płatna do 30.03.2017 r.,

III rata -                1 000 zł - płatna do 30.04.2017 r.,

IV rata -                1 000 zł - płatna do 31.05.2017 r.

Płatności należy dokonywać na podany poniżej nr konta bankowego z dopiskiem:

 

Imię i nazwisko, kurs trenera piłki ręcznej (poziom 3)

Związek Piłki Ręcznej w Polsce

ul. Puławska 300

02-819 Warszawa

Nr rachunku: 11 1020 1026 0000 1902 0244 9833

 

Uwaga: Opłata 4 000 zł obejmuje część dydaktyczną (część ogólną i specjalistyczną), materiały edukacyjne
w wersji elektronicznej oraz wynajem na czas trwania kursu obiektów i sprzętu specjalistycznego, koszty przeprowadzenia egzaminu w I i II terminie.

Wyżywienie i zakwaterowanie oraz dojazd uczestników są organizowane we własnym zakresie.

Kurs zostanie uruchomiony gdy zgłosi się co najmniej 30 uczestników

 

Kadra wykładowców:

Pracownicy naukowi z tytułem co najmniej doktorskim, lektorzy EHF, trenerzy klasy I i M z doświadczeniem
w pracy z kadrami narodowymi.

 

Kontakt:

Marcin Jakub Farecki

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

tel/fax.: +48 509 488 975

 

Dla słuchaczy istnieje możliwość rezerwacji noclegów na miejscu (po preferencyjnych cenach) w:

I, II, III – Hotel Meksyk Warszawa, E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.hotelmeksyk.com,
ul. Marymoncka 34 T/F: +48 22 834 44 63 T: +48 22 834 62 10.

Liczba miejsc ograniczona.