OSPR w Zielonej Górze.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Wspólnym działania Dyrekcji Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Sportowych , Samorządu Miasta Zielona Góra przy wsparciu
Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Ręcznej została przyjęta przez  Związek Piłki Ręcznej w Polsce aplikacja utworzenia Ośrodka Szkolenia Piłki Ręcznej. Prezes LZPR oraz Koordynator wojewódzki LZPR ds. OSPR  Dariusz Kudła prosi wszystkich uczniów, trenerów, nauczycieli, rodziców o zapoznanie się z ofertą ZSOiSportowych w Zielonej Górze.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.
 Termin w postepowaniu uzupełniającym:
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły   15.07-20.07.2016 do godz.15,00.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w której jest przeprowadzony sprawdzian uzdolnień15.07.2016 -18.07.2016 do godz. 15,00.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej 21.07.2016r.
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych 21.07.2016r.
Więcej informacji na http://zsois.zgora.pl/.